Around Pomaria https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/ Around Pomaria Old School The Grounds of Old Pomaria School https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608396 195608396 Palmetto Trail Information Kiosk https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608398 195608398 Palmetto Trail Broad River Bridge https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608392 195608392 Palmetto Trail https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608395 195608395 Old Pomaria School Historical Building https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608400 195608400 Pomaria Road Side Park https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608403 195608403 https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608405 195608405 Pomaria Road Side Park https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608406 195608406 Pomaria Road Side Park https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608407 195608407 Historical Building https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608409 195608409 Old Pomaria School Grounds https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608410 195608410 Pomaria Road Side Park https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608411 195608411 Playground https://www.townofpomariasc.com/apps/photos/photo?photoID=195608412 195608412